Niepodległa 2018

Thomas Woodrow Wilson

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018 12:30
"Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie polską, mieć zapewniony wolny dostęp do morza, a którego niezawisłość polityczna i gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana paktem międzynarodowym." (1917)