Section2
VI Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1997 roku
Wszystkie Ojciec Święty jedzie na mszę św. pod katedrę gnieźnieńską. Gniezno, czerwiec 1997 Foto: PAP/CAF/Wojtek Szabelski