JP II

1983

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 18:00
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - tymi słowami Jan Paweł II nawiązał do stanu wojennego.
Audio
  • Spotkanie z młodzieżą w oknie Pałacu Biskupów w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3. (PR, 22.06.1983)
Ojciec Święty po mszy przyjmuje dary od mieszkańców Wielkopolski. Poznań, czerwiec 1983
Ojciec Święty po mszy przyjmuje dary od mieszkańców Wielkopolski. Poznań, czerwiec 1983Foto: PAP/CAF-ADM Zbigniew Staszyszyn

Od 16 do 23 czerwca papież przebywał z drugą pielgrzymką w Polsce. Odbyła się ona pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja".

Papież odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. 17 czerwca 1983 roku w trakcie spotkania w Belwederze z przedstawicielami władz papież stwierdził m.in.: "I chociaż życie w Ojczyźnie od 13 grudnia 1981 zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku - to przecież nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna, według zasad wypracowywanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku".

Tego samego dnia miała miejsce dwugodzinna rozmowa w cztery oczy Jana Pawła II z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Wszędzie witały papieża miliony wiernych. W odprawionej warszawskiej mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia wzięło udział ponad półtora miliona wiernych. 18 czerwca w Niepokalanowie Jan Paweł II przypomniał słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj", odnosząc je do "trudnego momentu historycznego".

Wielkie symboliczne znaczenie miało spotkanie w Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą. W trakcie pielgrzymki papież beatyfikował Urszulę Julię Marię Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, franciszkanina Alberta Adama Chmielowskiego i Rafała od św. Józefa – Józefa Kalinowskiego, karmelitę, powstańca styczniowego, zesłańca syberyjskiego.

***

Pozostałe wydarzenia:

1 stycznia obchodzony był 16. Światowy Dzień Pokoju. Papież wygłosił orędzie: "Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów".

6 stycznia wydana została bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.

18 i 19 stycznia miały miejsce konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.

25 stycznia wydana została konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa kanonicznego i konstytucja apostolska "Divinus perfectionis magister" wprowadzająca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

2 lutego podczas swego drugiego konsystorza Jan Paweł II mianował osiemnastu nowych kardynałów, był wśród nich abp Józef Glemp.

24 lutego zaprezentowano książkę André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II".

Od 2 do 10 marca odbyła się 17. papieska podróż zagraniczna. Trasa obejmowała Portugalię, Kostarykę, Nikaraguę (gdzie papieską homilię przerywały okrzyki klakierów), Panamę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Belize i Haiti.

Jan Paweł II przybywa do Polski

Od 16 do 23 czerwca papież przebywał z drugą pielgrzymką w Polsce. Odbyła się ona pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja". Pielgrzymka odbywała się w stanie wojennym, a miała na celu między innymi uczczenie 600-lecia obecności Maryi w obrazie jasnogórskim oraz dokonanie trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek; bł. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), sybiraka, karmelity bosego. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Jasną Górę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków, Nową Hutę i Mistrzejowice.

"Przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej" - powiedział Jan Paweł II gen. Jaruzelskiemu. Na Okęciu zaś mówił: "Proszę, aby szczególnie blisko mnie raczyli być ci, którzy cierpią. Proszę o to w imię słów Chrystusa: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Ja sam nie mogę odwiedzić wszystkich chorych, uwięzionych, cierpiących, ale proszę ich, aby duchem byli blisko mnie".

W katedrze warszawskiej Jan Paweł II powiedział: "Wraz z wszystkimi moimi rodakami, zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy, podeptanej godności człowieka - staję pod krzyżem Chrystusa". W Poznaniu nie pozwolono Janowi Pawłowi II klęknąć przed pomnikiem Ofiar Czerwca 1956.

W Częstochowie i w Katowicach mówił do robotników: "Obrazy, jakie w 1980 roku obiegły świat, chwytały za serce i dotykały sumienia" oraz "Cały świat śledził wydarzenia w Polsce od sierpnia 1980 roku. To, co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej, to to, że w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam moralny ład związany z pracą ludzką. Uderzała również okoliczność, że wydarzenia te wolne były od gwałtu, że nikt nie poniósł śmierci ani ran. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat 80. nosiły na sobie wyraźne znamię religijne".

W Dolinie Chochołowskiej w "prywatnej części pielgrzymki" papież spotkał się z Lechem Wałęsą.

W sierpniu w Castel Gandolfo odbyło się pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne "Człowiek w nauce współczesnej".

W dniach 14-15 sierpnia odbyła się  pielgrzymka do Francji – Lourdes. Była to 19. papieska podróż zagraniczna.

2 września rozpoczęły się Rzymie obrady 33. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego.

Wiedeńskie spotkanie z młodzieżą

Od 10 do 13 września papież przebywał w Austrii. Była to 20 papieska podróż zagraniczna. 10 września na wiedeńskim Prater – Stadion spotkał się z 80 tysiącami młodzieży, do której powiedział m.in.: "Nie rozsiadajcie się wygodnie. Nie pozostawajcie bezczynni wobec waszego zwątpienia i strachu, lecz idźcie. Znajdźcie drogę. Drogą naszą jest Jezus Chrystus. Idźmy tą drogą razem!"

Od 29 września do 29 października trwał Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła. Prace Synodu zostały zwieńczone adhortacją apostolską "Reconciliatio et paenitentia", którą ogłoszono 2 grudnia 1984 roku.

31 października wystosowano list papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu jedności Chrześcijan, z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.

16 listopada Jan Paweł II wysłał osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, w którym prosił o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.

27 grudnia Ojciec Św. odwiedził w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agcę, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra.

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"