JP II

1987

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 14:00
Pielgrzymka do Polski pod hasłem "Do końca ich umiłował" rozpoczęła się 8 czerwca. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynie, Gdańsk, Częstochowę, Łódź i ponownie Warszawę.
Audio
  • Pierwszy dzień wizyty w Polsce. Lotnisko Okęcie - mowy powitalne gen. Wojciecha Jaruzelskiego i prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, przemówienie Jana Pawła II. (PR, 8.06.1987)

Okazją do wizyty był II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Jan Paweł II odwiedził m.in. Majdanek, Tarnów i Westerplatte.

Szczególne znaczenie miało spotkanie z młodzieżą na Westerplatte, w homilii papież powiedział m.in.: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych".

W Warszawie papież odwiedził grób ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez peerelowską Służbę Bezpieczeństwa. W trakcie pielgrzymki papież beatyfikował Karolinę Kózkównę i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau. Spotkał się również z Lechem Wałęsą.

Wizyta zakończyła się 14 czerwca. Kilka dni później, w czasie środowej audiencji ogólnej, papież zwracając się do Polaków powiedział: "Możliwe było poruszenie wielu spraw istotnych i trudnych. Jeszcze mam w sercu i w uszach te śpiewy, które w ciągu ubiegłego tygodnia uniosły się przez cała naszą Ojczyznę ku czci Chrystusa, który nas do końca umiłował".

***

20. Światowy Dzień Pokoju, orędzie "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju". Wśród osób zgromadzonych w Bazylice św. Piotra był sekretarz ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Pokoju, Krzysztof Ostrowski, z którym Jan Paweł II spotkał się po mszy św.

13 stycznia 1987 papież przyjął w Watykanie delegację PRL. Na audiencji prywatnej spotkał się z przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechem Jaruzelskim.

20 lutego 1987 Jan Paweł II przyjął Muzeyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy. Papież zapewnił, że przebaczył jej synowi i wręczył wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz udzielił błogosławieństwa. Rozmowa trwała 7 minut.

"Redemptoris Mater" - Matka Odkupiciela o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła to szósta encyklika Jana Pawła II. Ukazała się 25 marca.


Pielgrzymka do Ameryki Południowej

31 marca rozpoczęła się pielgrzymka do Urugwaju, Chile i do Argentyny. Głównym celem podróży było złożenie, wspólnie z narodami argentyńskim i chilijskim, dziękczynienia Panu Bogu za pokojowe rozwiązanie sporu między państwami, w którym mediatorem była Stolica Apostolska. Szerokim echem na świecie odbyło się spotkanie z chilijskim dyktatorem Augusto Pinochetem. W Buenos Aires Jan Paweł II nawiedził uczestników 2. Światowego Dnia Młodzieży. Pielgrzymka zakończyła się 13 kwietnia.

Beatyfikacja Edyty Stein

30 kwietnia Ojciec Św. wyruszył w 34. podróż zagraniczną. Do 4 maja papież przebywał w Republice Federalnej Niemiec. W czasie pielgrzymki Jan Paweł II beatyfikował 1 maja w Kolonii Żydówkę Edytę Stein - siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża, męczennicę Oświęcimia-Brzezinki. Ojciec Św. spotkal się również z Centralną Rada Żydowską. Rabin Nachmann wyraził papieżowi wdzięczność za wszystkie akty braterskiej życzliwości wobec Żydów.

Audiencja dla Kurta Waldheima

25 czerwca papieska audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz staje się pretekstem do specjalnych konsultacji na przełomie sierpnia i września w Rzymie i Castel Gandolfo. Waldheim zataił w swojej biografii członkostwo w SA – oddziałach szturmowych NSDAP i służbę w Wermachcie. Był podejrzewany o udział w zbrodniach wojennych na Bałkanach. Nigdy nie postawiono go przed sądem, jednak w czasie swojej prezydentury, kiedy ujawniono zatajone fakty z jego życia, został uznany za persona non grata w wielu krajach. Jedyna podróż zagraniczna, którą odbył w czasie swojej kadencji, to właśnie wizyta w Watykanie.

Papież odwiedza USA i Kanadę

8 lipca papież udał się na sześciodniowy wypoczynek. W czasie wolnym oddawał się swojej pasji – turystyce górskiej – wędrując po Dolomitach.

10 września Jan Paweł II wyruszył po raz trzeci do USA i Kanady (po raz drugi). Była to 36. zagraniczna podróż papieża. W San Francisco Ojciec Św. odwiedził centrum chorych na AIDS. Światowe media obiegły zdjęcia papieża całującego dziecko chore na AIDS.  

Październik to 7. Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów. Tematem obrad były powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II. prace Synodu podsumowano w adhortacji apostolskiej "Christifideles laici" ogłoszonej 30 grudnia 1988.

16 października rozpoczął się dziesiąty rok pontyfikatu

3 grudnia patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybył z pielgrzymką do Rzymu. Jan Paweł II spotkał się z nim w prywatnej bibliotece.

"Sollicitudo rei socialis" o aktualnych problemach rozwoju ludzi i narodów to druga encyklika społeczna Jana Pawła II. Została ogłoszona 30 grudnia w 20. rocznicę opublikowania encykliki Pawła VI "Populorum progressio" – o popieraniu rozwoju ludów.

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

Zobacz więcej na temat: Jan Paweł II