Historia Za kulisami bezpieki i partii
Section06
08'47 Zbrodnie bezpieki Bierut podczas III plenum KC PZPR w dramatyczny sposób przedstawiał działalność wiceministra bezpieczeństwa publicznego Romana Romkowskiego, dyrektora Dep. Śledczego MBP Józefa Różańskiego i dyr. Dep. X MBP Anatola Fejgina. Uwagi Józefa Światły na temat odpowiedzialności Bolesława Bieruta za zbrodnie popełniane przez aparat bezpieczeństwa w powojennej Polsce.
12'58 Kartoteka bezpieki "Reżim komunistyczny uważa każdego człowieka za swego potencjalnego wroga, żadna zasługa w przeszłości wobec reżimu nie chroni nikogo od prześladowań, jeżeli interes rządzącej kliki tego wymaga" - mówi Józef Światło. O gromadzeniu akt, dokumentów i tworzeniu kartotek przez aparat bezpieczeństwa.
10'02 Kariery polityczne urzędników MBP "Ludzie ci pod kierownictwem doradców sowieckich kontrolują każdą dziedzinę życia w Polsce, przez swą działalność są potencjalnymi lub faktycznymi wrogami każdego człowieka w Polsce, nie wyłączając członków partii i rządu" - słyszymy w relacji. O karierach politycznych dyrektorów departamentów w MBP - Stefana Antosiewicza, Michała Taboryskiego i Leona Andrzejewskiego.
13'01 Kariera Bolesława Piaseckiego O metodach, jakimi partia i bezpieka próbowały inwigilować Kościół w Polsce, o karierze "wodza postępowych katolików" - Bolesława Piaseckiego i roli, jaką odegrała w jego działalności Luna Bristigerowa, jedna z najbardziej wpływowych osób w MBP.
17'29 Jóźwiak i Zambrowski w aktach bezpieki Ciemne strony życia wiceministra bezpieczeństwa publicznego Franciszka Jóźwiaka-Witolda. Kariera sekretarza KC PZPR - Romana Zambrowskiego.
07'35 Jerzy Albrecht oskarża Gomułkę Przez wiele miesięcy X Departament MBP zbierał materiały na osoby z otoczenia Gomułki. Wśród osób szantażowanych przez bezpiekę byli m.in. gen Marian Spychalski i Jerzy Albrecht - członek KC podziemnej PPR.
11'20 Jakub Berman i Wanda Górska "Jakub Berman należy do wielkiej trójki Biura Politycznego, wraz z Mincem jest najbliższym współpracownikiem Bieruta, z towarzyszem Tomaszem, czyli Bierutem łączy go zażyła przyjaźń" - słyszymy we wstępie relacji. O zbieraniu przez bezpiekę materiałów obciążających Bermana i Wandę Górską - sekretarkę Bieruta.
09'57 Jak partia fałszowała wybory "Byłam członkiem komisji wyborczej podczas referendum 1946 roku, komisja zaczęła swoje urzędowanie od drobnego oszustwa" - słyszymy w relacji byłej aktywistki PPR Zofii Piltz. Głosowanie w dwóch lokalach wyborczych, wydawanie kart osobom nieuprawnionym, agitacja - o metodach fałszowania wyników wyborów.
12'40 Jak organizowano procesy pokazowe Wielu ludzi w Polsce i na świecie zadawało sobie pytanie, dlaczego w Moskwie, Pradze, Budapeszcie, Warszawie tak często dochodziło do procesów politycznych - ich kulisy i mechanizm zdradza Józef Światło.
13'53 Historia Ennio Castiglione Inżynier elektryk, w czasie II wojny światowej związany z Komunistyczną Partią Włoch, brał udział w likwidacji Benito Mussoliniego. Po wojnie trafił do Polski, został aresztowany przez bezpiekę - historia Ennio Castiglione.
07'44 Historia Aleksandra Kowalskiego Okoliczności śmierci Aleksandra Kowalskiego, przedwojennego komunisty, członka KC PPR.
08'10 Gomułka w więzieniu "Od lipca 1951 Gomułka jest w więzieniu. Siedzi w izolacji w willi pod Miedzeszynem. Śledztwo prowadzili: Romkowski, Fejgin i Michalak" - mówi Józef Światło. O zachowaniu się Władysława Gomułki podczas śledztwa i w czasie pobytu w więzieniu.
12'14 Fasadowość wyborów w PRL "Czy wiecie jak się odbywają wybory władz partyjnych, delegatów na zjazd partii, wybory do Sejmu i rad narodowych?" - pyta Józef Światło. W relacji zdradza metody, jakimi posługiwali się komuniści, by osiągnąć pożądane wyniki.
05'48 Fałszowanie wyników wyborów 1952 Józef Światło był członkiem specjalnej komisji do fałszowania wyników wyborów do Sejmu w 1952. Komisja została powołana przez Biuro Polityczne PZPR w MBP. Jakimi metodami sie posługiwano, by zapewnić zwycięstwo komunistom - o tym w relacji.
08'18 "Dzielnica" willowa Opowieść Wacława Karwickiego, dziennikarza zbiegłego z Polski na Zachód, o willach rządowych w podwarszawskim Konstancinie.
09'33 Działalność tzw. postępowych katolików Jak powstał ruch tzw. postępowych katolików? Jaką rolę w jego organizacji odegrał gen. Iwan Sierow - doradca NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego? W jaki sposób werbował księży-patriotów?
08'27 Działacz związkowy Bolesław Gebert Sylwetka Bolesława Geberta, działalność w Amerykańskiej Partii Komunistycznej, przyjazd do Polski w 1947, objęcie funkcji redaktora naczelnego "Głosu pracy".
09'21 Dywersyjna działalność wśród duchowieństwa Polityka reżimu komunistycznego wobec Kościoła w Polsce - rola członka Biura Politycznego KC PZPR Franciszka Mazura. Dywersyjna działalność wśród duchowieństwa. Metody werbowania konfidentów wśród księży. Zadania Urzędu ds. Wyznań.
12'30 Dyspozycyjność sędziów wobec partii Procesy pokazowe w komunistycznej Polsce, ponury obraz rozpracowywania przez bezpiekę, niszczenia i łamania człowieka, zastraszenie społeczeństwa, likwidacja opozycji, wyroki uzgadniane na najwyższych szczeblach partii między Bierutem, Bermanem i Mincem, całkowita dyspozycyjność sędziów.
06'58 Dobrze znana prawda Odpowiedź Józefa Światły na przemówienie Bolesława Bieruta wygłoszone na III plenum KC PZPR - o stłumienia strajku robotników w Będzinie, o osadzaniu ludzi w więzieniach bez formalnego oskarżenia, o okoliczności aresztowania inż. Tadeusza Janke.
18'41 Czystki w aparacie bezpieczeństwa - reakcja Zachodu Usunięcie Stanisława Radkiewicza z wszechwładnego szefa bezpieki, likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czystki w aparacie bezpieczeństwa - to zdaniem Józefa Światły pozory zmian. Komentarz Jana Nowaka-Jeziorańskiego na temat reorganizacji aparatu bezpieczeństwa w Polsce, reakcja Zachodu.
09'34 Czarne plamy w życiorysie Edwarda Ochaba Kim był Czesław Ringer i jaki miał związek z Ochabem, czyim był konfidentem i co się z nim stało - Józef Światło ujawnia jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic reżimu komunistycznego.
08'21 Ciemne strony życia Witolda Bieńkowskiego "Bieńkowski, znany działacz katolicki i wysoki urzędnik polskiego ruchu podziemnego został aresztowany przez grupę płk. Lichaczowa na jesieni 1944. Po kilku tygodniach załamał się i powiedział wszystko, co wie o ruchu katolickim w Polsce oraz o strukturze i składzie personalnym delegatury podziemnego rządu" - słyszymy w relacji Józefa Światły. Działalność Witolda Bieńkowskiego i jego rola w zwalczaniu kościoła katolickiego w Polsce.
10'37 Ciche sądy w więzieniu mokotowskim Kpt. Rafał Moczarski, płk Jan Szczurek, Albin Różycki, płk. Leon Giecow - ofiary cichych sądów prowadzonych w więzieniu mokotowskim. Akty oskarżenia przygotowywane przez Urząd Bezpieczeństwa, obrońcy współpracujący z bezpieką, wyroki nie podawane do publicznej wiadomości.
13'11 Byli koledzy z bezpieki "Kim był płk. Mikołaj Orechwa, jak szabrował płk. Faustyn Grzybowski, czym zajmowali się płk. Feliks Suczek i płk. Roman Garbowski" - kulisy życia prywatnego i działalności dyrektorów departamentów MBP.
12'59 Braterska współpraca Współpraca między aparatami bezpieczeństwa państw demokracji ludowej, szukanie wspólnego wroga, czujność i podejrzliwość agentów.
06'49 Bierut obciąża Różańskiego i Romkowskiego "Przemówienie I sekretarza partii na III plenum KC PZPR jest próbą usprawiedliwienia samego siebie kosztem kozłów ofiarnych w bezpiece" - mówi Józef Światło. O osobistej odpowiedzialności Bieruta za zbrodnie popełnione przez aparat bezpieczeństwa przeciwko narodowi polskiemu.
08'23 Bierut a władza na Kremlu "Z łaski Józefa Stalina zostaliście wielkorządcą moskiewskim w Polsce" - wypowiedź na temat ścisłej współpracy Bieruta z wywiadem sowieckim i dostosowywania kursu politycznego I sekretarza do zmian sytuacji na Kremlu.
07'23 Bezpieka a rodziny aresztowanych Oskarżenie w procesach pokazowych opierało się na wymuszonych zeznaniach i sfałszowanych dowodach - o losie rodzin osób aresztowanych i zlikwidowanych przez komunistów.
13'11 Bezpieka a Informacja Wojskowa "Między aparatem bezpieczeństwa a tzw. informacją Wojska Polskiego istniały antagonizmy. Wyrosły one na wzajemnej zawiści i rywalizacji w posłusznym i niezwykle gorliwym wykonywaniu instrukcji partii" - słyszymy w komentarzu dziennikarza Rozgłośni Polskiej RWE Zbigniewa Błażyńskiego. Rozgrywki w sprawie marszałka Michała Roli-Żymierskiego, śledztwo przeciwko gen. Stanisławowi Tatarowi.
Section07