Section1
Grabieże niemieckie w czasie Powstania Warszawskiego
Wszystkie Protokół przesłuchania Włodzimierza Włodarskiego przez Komisje Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie z 8 sierpnia 1947 roku. Strona 5. Foto: IPN