Section1
Sowieckie wątki w sprawie porwania ks. Popiełuszki
Wszystkie Skan wizytówki Eugeniusza Pietrowicza Michajłowa Foto: Archiwum IPN