Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Transportery wojskowe przy murze Stoczni Gdańskiej im. Lenina przy ul. Jana z Kolna. Gdańsk, 15 lub 16.12.1970 Foto: zbiory IPN Gdańsk