Section1
Barbara Sadowska. Zdjęcia z Archiwum IPN
Wszystkie Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Barbary Sadowskiej Foto: IPN