Section00
4 czerwcaJesień Narodów
Section04

Tak rozpadał się blok wschodni

NRD: Upadek muru berlińskiego zaskoczył wszystkich

Upadek muru berlińskiego zaskoczył wszystkich, reakcje na nieoczekiwaną decyzję władz NRD otwarcia przejść granicznych z RFN - relacja Andrzeja Borowicza. (RWE, 13.11.1989)

NRD: Demonstracje nie ustają

- Dziesiątki tysięcy obywateli NRD wyszło na ulice Lipska, Drezna i Rostoku, domagając się demokratycznych reform – podało Polskie Radio. (PR, 19.11.1989)

Propozycja okrągłego stołu w NRD

- Wschodnioniemiecka partia komunistyczna zaproponowała opozycji rozmowy dotyczące nowych wyborów i zmian w konstytucji - donosiło Polskie Radio. (26.11.1989)

Zmiany w Bułgarii

- Zniesiono przepis mówiący o tym, że każdy, kto krytykował władzę, może być skazany na przesiedlenie lub więzienie - donosił korespondent. (PR, 19.11.1989)

Bułgaria: Trudna scheda po Żiwkowie

Bułgaria skreśla z konstytucji "kierowniczą rolę partii", a nowe władze zapowiadają rozliczenie czasów komunizmu i wolne wybory w maju 1990. (RWE, 12.12.1989)

Bułgaria: Złudzenia i rozczarowania po roku 1989

- Większość Bułgarów po stronie antykomunistów. Stało się tak po upublicznieniu wielkich zbrodni i małych świństw - komentarz dr Zbigniewa Kleina. (PR, 2000)

Wolność w wydaniu węgierskim

Proces transformacji w Polsce i na Węgrzech, rewolucja 1956 roku i jej wpływ na postawy społeczno-polityczne Węgrów.  (19.06.1989)

Czechosłowacja: Nowe zasady działania partii

- Pod presją żądań społecznych odwołano prezydium i sekretariat KC KPCz. W Pradze zapanowała radość - relacjonowało Polskie Radio. (25.11.1989)

Upadek Kadara, upadek systemu

- Kadar ustąpił w maju 1988, zmarł miesiąc później, a wraz z nim skończył się obecny system i zaczęły się zmiany na Węgrzech - mówił Janos Tischler. (PR, 24.06.1999)

Koniec komunizmu na Węgrzech

- Komuniści na Węgrzech zgodzili się oddać władzę, ale bez rozliczenia lat ich rządów – mówił Janusz Tischler z Instytutu Węgierskiego. (PR, 25.06.1999)

Czechosłowacja: Komuniści gotowi do rozmów

- Panika ogarnęła komunistów, więc gotowi są do kompromisu. Opozycja żąda wolnych wyborów - Tadeusz Mieleszko o sytuacji w Czechosłowacji. (RWE, 30.11.1989)

Czechosłowacja: Czesi żądają odejścia komunistów

Czesi żądają odejścia komunistów - oreakcjach opozycji na przedstawiony przez premiera Ladislava Adamca nowy rząd - uwagi Wiesława Wawrzyniaka. (RWE, 4.12.1989)

tak rozpadł się blok wschodni

NRD: Upadek muru berlińskiego zaskoczył wszystkich

Upadek muru berlińskiego zaskoczył wszystkich, reakcje na nieoczekiwaną decyzję władz NRD otwarcia przejść granicznych z RFN - relacja Andrzeja Borowicza. (RWE, 13.11.1989)

NRD: Demonstracje nie ustają

- Dziesiątki tysięcy obywateli NRD wyszło na ulice Lipska, Drezna i Rostoku, domagając się demokratycznych reform – podało Polskie Radio. (PR, 19.11.1989)

Propozycja okrągłego stołu w NRD

- Wschodnioniemiecka partia komunistyczna zaproponowała opozycji rozmowy dotyczące nowych wyborów i zmian w konstytucji - donosiło Polskie Radio. (26.11.1989)

Zmiany w Bułgarii

- Zniesiono przepis mówiący o tym, że każdy, kto krytykował władzę, może być skazany na przesiedlenie lub więzienie - donosił korespondent. (PR, 19.11.1989)

Bułgaria: Trudna scheda po Żiwkowie

Bułgaria skreśla z konstytucji "kierowniczą rolę partii", a nowe władze zapowiadają rozliczenie czasów komunizmu i wolne wybory w maju 1990. (RWE, 12.12.1989)

Bułgaria: Złudzenia i rozczarowania po roku 1989

- Większość Bułgarów po stronie antykomunistów. Stało się tak po upublicznieniu wielkich zbrodni i małych świństw - komentarz dr Zbigniewa Kleina. (PR, 2000)

Wolność w wydaniu węgierskim

Proces transformacji w Polsce i na Węgrzech, rewolucja 1956 roku i jej wpływ na postawy społeczno-polityczne Węgrów.  (19.06.1989)

Czechosłowacja: Nowe zasady działania partii

- Pod presją żądań społecznych odwołano prezydium i sekretariat KC KPCz. W Pradze zapanowała radość - relacjonowało Polskie Radio. (25.11.1989)

Upadek Kadara, upadek systemu

- Kadar ustąpił w maju 1988, zmarł miesiąc później, a wraz z nim skończył się obecny system i zaczęły się zmiany na Węgrzech - mówił Janos Tischler. (PR, 24.06.1999)

Koniec komunizmu na Węgrzech

- Komuniści na Węgrzech zgodzili się oddać władzę, ale bez rozliczenia lat ich rządów – mówił Janusz Tischler z Instytutu Węgierskiego. (PR, 25.06.1999)

Czechosłowacja: Komuniści gotowi do rozmów

- Panika ogarnęła komunistów, więc gotowi są do kompromisu. Opozycja żąda wolnych wyborów - Tadeusz Mieleszko o sytuacji w Czechosłowacji. (RWE, 30.11.1989)

Czechosłowacja: Czesi żądają odejścia komunistów

Czesi żądają odejścia komunistów - oreakcjach opozycji na przedstawiony przez premiera Ladislava Adamca nowy rząd - uwagi Wiesława Wawrzyniaka. (RWE, 4.12.1989)
Section05