Section00
4 czerwcaPolskie Radio
Section04

Solidarni w Polskim Radiu

Głos Solidarności znów w Polskim Radiu

- Po latach wracamy na antenę. My, to znaczy Janina Jankowska, Bogdan Tomaszewski, Marek Mądrzejewski - pierwszy program z cyklu "Solidarni". (PR, 28.04.1989)

Oddajcie na nich swoje głosy! Wybierzcie Solidarność!

- Od tego jak przebiegnie ta kampania zależy, czy złożone przez władze przyrzeczenie wolności zostanie spełnione - mówił Bronisław Geremek. (PR, 10.05.1989)

Warszawskie spojrzenie na sprawy kraju

Przedstawienie kandydatów Komitetu Obywatelskiego do Sejmu i Senatu z Warszawy. - Szkoła nie może być terenem indoktrynacji ideologicznej - mówiła Anna Radziwił. (PR, 22.05.1989) 

"Prawo musi służyć ludziom"

- Ludzie muszą uwierzyć, że prawo może służyć im w ochronie przed władzą - mówił Jan Rokita. Dyskusja o odbudowie świadomości prawnej społeczeństwa Jana Rokity i Zbigniewa ...

Wolność w wydaniu węgierskim

O proces transformacji w Polsce i na Węgrzech, rewolucja 1956 roku i jej wpływ na postawy społeczno-polityczne Węgrów - audycja dokumentalna. (PR, 19.06.1989)

Sygnał audycji radiowo-telewizyjnych "Solidarni"

Fragment utworu "Skrzydła", do którego muzykę skomponował Włodzimierz Korcz.

Solidarność chce mieć własne radio

- Staramy się o częstotliwość. Okazuje się, że ze względów technicznych jest to niemal niemożliwe - mówiła Jolanta Wiśniewska z Radia Solidarność. (PR, 19.09.1989)

Prezydent Bush w Polsce

- Prezydent Bush jako pierwszy mówił, że Solidarność powinna zostać przywrócona do legalnego życia. Ocena wizyty. Obietnica pomocy dla Polski. (PR, 11.07.1989)

Życie jest ciężkie

- Życie codzienne jest ciężkie. Człowiek przychodzi po ośmiu godzinach z roboty i goni w te kolejki, żeby cokolwiek dostać - mówił słuchacz. (25.10.1989)

Solidarni w Polskim Radiu

Głos Solidarności znów w Polskim Radiu

- Po latach wracamy na antenę. My, to znaczy Janina Jankowska, Bogdan Tomaszewski, Marek Mądrzejewski - pierwszy program z cyklu "Solidarni". (PR, 28.04.1989)

Oddajcie na nich swoje głosy! Wybierzcie Solidarność!

- Od tego jak przebiegnie ta kampania zależy, czy złożone przez władze przyrzeczenie wolności zostanie spełnione - mówił Bronisław Geremek. (PR, 10.05.1989)

Warszawskie spojrzenie na sprawy kraju

Przedstawienie kandydatów Komitetu Obywatelskiego do Sejmu i Senatu z Warszawy. - Szkoła nie może być terenem indoktrynacji ideologicznej - mówiła Anna Radziwił. (PR, 22.05.1989) 

"Prawo musi służyć ludziom"

- Ludzie muszą uwierzyć, że prawo może służyć im w ochronie przed władzą - mówił Jan Rokita. Dyskusja o odbudowie świadomości prawnej społeczeństwa Jana Rokity i Zbigniewa ...

Wolność w wydaniu węgierskim

O proces transformacji w Polsce i na Węgrzech, rewolucja 1956 roku i jej wpływ na postawy społeczno-polityczne Węgrów - audycja dokumentalna. (PR, 19.06.1989)

Sygnał audycji radiowo-telewizyjnych "Solidarni"

Fragment utworu "Skrzydła", do którego muzykę skomponował Włodzimierz Korcz.

Solidarność chce mieć własne radio

- Staramy się o częstotliwość. Okazuje się, że ze względów technicznych jest to niemal niemożliwe - mówiła Jolanta Wiśniewska z Radia Solidarność. (PR, 19.09.1989)

Prezydent Bush w Polsce

- Prezydent Bush jako pierwszy mówił, że Solidarność powinna zostać przywrócona do legalnego życia. Ocena wizyty. Obietnica pomocy dla Polski. (PR, 11.07.1989)

Życie jest ciężkie

- Życie codzienne jest ciężkie. Człowiek przychodzi po ośmiu godzinach z roboty i goni w te kolejki, żeby cokolwiek dostać - mówił słuchacz. (25.10.1989)
Section05
Section016