Section2
Jerzy Kukuczka. Fotografie
Wszystkie Jerzy Kukuczka w bazie pod Lhotse. Wyprawa w 1979 roku. Zorganizowana przez Klub Wysokogórski z Gliwic, pod kierownictwem Adama Bilczewskiego. 4.10.1979 roku Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok, Janusz Skorek i Andrzej Zyga Heinrich zdobyli szczyt Lhotse (8511 m n.p.m.) drogą normalną od strony zachodniej. Foto: Fot. Archiwum Jerzego Kukuczki, jerzykukuczka.com