Section2
Section3
Everest, zima 1980. Fotografie
Wszystkie Everest 1980, Leszek Cichy (z lewej) w bazie robi wygład o stosowaniu butli tlenowych Foto: Maciej Pawlikowski/Archiwum Fundacji Andrzeja Zawady