Grzegorz Ciechowski

Ciechowski – poeta bez muzycznej oprawy

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2021 08:36
Choć Ciechowski wiersze pisał jeszcze zanim zajął się na poważnie muzykowaniem, jego debiutancki tomik poezji ukazał się dopiero w 1996 roku. Nosił tytuł "Wokół niej".

Zdecydowana większość tekstów Ciechowskiego docierała do ludzi dzięki wehikułowi, jakim były piosenki: najpierw Republiki, a potem Obywatela G.C. i artystów, dla których pisał. – Gdyby nie było Republiki, zostałbym chyba piszącym wiersze nauczycielem polskiego. Zacząłem się jednak spełniać literacko, publikując teksty piosenek, a kolejne płyty traktowałem jak tomiki poetyckie – mówił artysta w jednym z wywiadów.

"Muzyczna" część literackiej twórczości Ciechowskiego, opublikowana w książce "Obcy astronom", była obiektem analiz językoznawców. – Na początku jego twórczość była minimalistyczna, zredukowana do podstawowych komunikatów. Z czasem następuje ekspansja tej poezji. Jest więcej metafor, dwuznaczności – mówił Rafał Skonieczny, redaktor wspomnianej książki.  

Były jednak i takie wiersze Ciechowskiego, którym autor nie nadał muzycznej oprawy. Wydano je w 1996 roku w tomiku "Wokół niej". 20 lat później część z nich przeistoczyła się w piosenki za sprawą grupy Fonetyka, która wydała płytę zawierającą dziewięć utworów z tekstami zaczerpniętymi z "Wokół niej". W jednym z nich zaśpiewała gościnnie córka Ciechowskiego, Helena.

Zobacz więcej na temat: Grzegorz Ciechowski