Section1
8 września 2011 na zdjęciach
Wszystkie Doktor Wojciech Węglarz - kierownik zakładu tomografii magnetyczno-rezonansowej IFJ PAN przy nowym tomografie w Krakowie. Pierwszy w Polsce system obrazowania magnetyczno-rezonansowego o polu 9.4 T uruchomiono w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Foto: fot. PAP/Jacek Bednarczyk