Section00
Choinki Jedynki 2022 Licytacja przedmiotów
Section04

Choinki jedynki 2022 - licytacja VIP

Licytacje darów przyjaciół Jedynki

łączna kwota
wszystkich licytacji XXI Akcji Choinki Jedynki
0,00

Każdego dnia Aukcji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.52 Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Licytacjach poprzez zadeklarowanie ceny oferowanej za dany przedmiot w danej Aukcji w jeden z dwóch sposobów:
a) telefonicznie w godzinach 9.00 - 11.51.59 pod nr (+48) 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora) z zastrzeżeniem, że po godzinie 11.51.59 zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod przedmiotu, deklarowaną cenę za przedmiot, swoje imię i nazwisko (ewentualnie reprezentowaną osobę prawną), telefon kontaktowy. Cena wywoławcza każdego przedmiotu licytacji wynosi 500 zł.
b) za pośrednictwem wiadomości sms w godzinach 9.00 – 11.40 wysyłając wiadomość pod nr sms 71 151 (koszt 1,23 zł z VAT), z zastrzeżeniem, że po godzinie 11.40.00 zgłoszenia sms-owe nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod przedmiotu licytacji, deklarowaną cenę za przedmiot (np. A01 501 zł). Cena wywoławcza każdego przedmiotu wynosi 500 zł. Kanał sms-owy służy tylko i wyłącznie do przesyłania zgłoszeń. Dla ustalenia ważności sms-a liczy się godzina/moment jego odbioru.

Zapraszamy do udziału w licytacjach.

Licytacja zakończona
zebrana kwota:
0,00
Licytacja zakończona
zebrana kwota:
0,00
Licytacja zakończona
trwa licytacja
zebrana kwota:
0,00
Licytacja zakończona
zebrana kwota:
0,00
Licytacja zakończona
zebrana kwota:
0,00
Section012
Section016
Section017
Section020