Radio Parlament
Section01

Dopłaty do tytoniu wysokiej jakości.

migracja
migrator migrator 01.02.2012

Senat bez poprawek przyjął zmianę ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Senat bez poprawek przyjął zmianę ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Ustawa zakłada, że w latach 2012-2013 będzie obowiązywała nowa płatność do tytoniu wysokiej jakości, o którą będą mogli ubiegać się jego producenci. Wypłatę zaplanowano na 15 marca 2012 roku.
Płatności te mają przysługiwać rolnikom, którzy w danym roku spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożyli wniosek o jej przyznanie, a ponadto zawarli umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji w ramach umów na jego uprawę (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

Na ten cel planuje się przekazywać ok. 30 mln euro rocznie z budżetu UE. Wysokość stawek płatności będzie różna dla różnych grup odmian tytoniu i ma zależeć od jakości surowca tytoniowego.

Nowelizacja zmienia zasady przyznawania płatności do owoców miękkich (malin i truskawek). Od 2012 r. przybiorą one formę płatności niezwiązanych z produkcją. Taka płatność będzie przysługiwała rolnikom, którzy uzyskali przejściowe płatności do owoców miękkich w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013.
Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta.

IAR/Danuta Zaczek/Radio Parlament

Section02
Section03
Section04