Section00
Usłyszeć dzieci
Section01

zobacz mnie i usłysz...

Section02

Pierwsza Dama zainicjowała akcję Usłyszeć Dzieci mającą zachęcić dorosłych do towarzyszenia dzieciom w trudnym procesie wychodzenia z izolacji, jak również w radzeniu sobie z problemami, które czas pandemii spowodował lub wyostrzył.

Inicjatywa oparta została na wiedzy i doświadczeniu m.in. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów i lekarzy. Intencją Agaty Kornhauser–Dudy jest, by rodzice, nauczyciele, wychowawcy mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy obserwują, że pandemia, nauka zdalna i izolacja stanowią bardzo trudne doświadczenie dla dzieci i młodzieży, nawet, gdy wydaje się, że młodzi ludzie są wobec nowych realiów obojętni. Akcja ma uświadomić dorosłym, że wyjście z izolacji jest dla dzieci wyzwaniem, nierzadko wielką lekcją radzenia sobie z lękiem. Pierwsza Dama zaprosiła do udziału w akcji specjalistów z różnych dziedzin, by – przyglądając się różnym aspektom rozwoju, aktywności i zainteresowań naszych podopiecznych – móc w pełni Usłyszeć Dzieci.

Minął rok odkąd znaleźliśmy się w zupełnie nieznanej wcześniej sytuacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Spotkania można odtworzyć na Spotify, na stronie Usłyszeć Dzieci na Facebooku i w zakładce na www.prezydent.pl Usłyszeć Dzieci. Po każdym odcinku, w osobnym materiale razem z mini poradnikiem rodzica znajdą się pytania widzów, na które odpowiedzi udzielają eksperci.

Zestawiając wyniki badań Health Behaviour in School–aged Children – HBSC przeprowadzone w populacji ogólnej młodzieży w Polsce w 2018 roku z nowymi danymi zebranymi przez Instytut Matki i Dziecka podczas pandemii na początku 2021 r. (ankieta online wśród młodzieży 11–18 lat), można zaobserwować negatywne zmiany w wielu obszarach związanych ze zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi młodzieży. Szczególnie często na złe samopoczucie skarżą się dziewczęta. Co druga dziewczynka odczuwa bóle głowy i bóle pleców prawie w każdym tygodniu, a co trzecia bóle brzucha. Niepokojący jest fakt, że aż 2/3 dziewcząt i co drugi chłopiec odczuwa zmęczenie częściej niż 1 raz w tygodniu lub prawie codziennie, a ponad połowa dziewcząt i 41% chłopców skarży się na przygnębienie. Przed pandemią odsetek młodzieży oceniającej swoje zdrowie jako doskonałe wynosił 21%, w badaniach z okresu pandemii – jedynie 13%, natomiast odsetek młodzieży oceniającej swoje zdrowie jako słabe przed pandemią wynosił 2,4%, a w okresie pandemii zwiększył się aż 5–krotnie, do 12,3%. Aż połowa 17–latków znajduje się obecnie w grupie ryzyka depresji, przed pandemią odsetek był trzykrotnie niższy.

Pomimo wspólnego przebywania w domu niemal 24 h na dobę, możemy nie zauważać trudności, z którymi mierzą się nasze dzieci.

Partnerami merytorycznymi akcji są Maria Rotkiel, psycholog i psychoterapeutka oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

O wpływie pandemii na relacje z rówieśnikami wspomina 2/3 badanych, a co trzeci nastolatek odczuł zmianę na gorsze w relacjach z rodzicami. Dla blisko 2/3 młodzieży wprowadzone obostrzenia miały również negatywny wpływ na ich aktywność fizyczną. Jedynie co 10–ty badany nastolatek na początku 2021 roku spełniał zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla młodzieży szkolnej, dotyczące minimalnej aktywności fizycznej niezbędnej dla zachowania zdrowia w stosunku do 17,2% regularnie aktywnej młodzieży w 2018 roku. Uczniowie biorący udział w badaniu prowadzonym przez IMiD na początku pandemii (w kwietniu 2020 r.) skarżyli się również na duże trudności związane z nauką zdalną: była ona szczególnie uciążliwa dla starszej młodzieży (17–18 lat) oraz nastolatków mieszkających na wsi. W czasie badania przeprowadzonego po prawie roku trwania pandemii, ponad połowa badanych uczniów przyznawała, że odczuwa duży stres związany ze szkołą.

Section03
Section05
Section012

Wideo

W specjalnych odcinkach Q&A na pytania widzów odpowiada ekspertka Joanna Pruban

Jak rozmawiać o sprawach trudnych? Co najbardziej stresuje dziecko?