Section00
Choinki Jedynki 2023Licytacje prac dzieci
Section04

Choinki jedynki 2023

Licytacja prac dzieci i podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
i Fundacji „Wspólnota Nadziei”

łączna kwota
wszystkich licytacji XXII Akcji Choinki Jedynki
0,00

W dniu aukcji, 9 grudnia 2023 r. (sobota) w godz. 8.00 – 18.25 Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Licytacjach poprzez zadeklarowanie ceny oferowanej za dany przedmiot w danej Licytacji w jeden z dwóch sposobów:
a) telefonicznie w godzinach 8.00 - 18.24.59 pod nr (+48) 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora) z zastrzeżeniem, że po godzinie 18.24.59 zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod pracy plastycznej, deklarowaną cenę za prace plastyczną, swoje imię i nazwisko (ewentualnie reprezentowaną osobę prawną), telefon kontaktowy. Na prośbę osoby obsługującej Licytację ze strony Organizatora, Uczestnik Licytacji może być poproszony o podanie adresu zamieszkania lub siedziby. Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
b) za pośrednictwem wiadomości sms w godzinach 8.00 – 18.10 wysyłając wiadomość pod nr sms 71 151 (koszt 1,23 zł z VAT), z zastrzeżeniem, że po godzinie 18.10.00 zgłoszenia sms-owe nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod pracy plastycznej, deklarowaną cenę za prace plastyczną (np. C01 110 zł). Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) Kanał sms-owy służy tylko i wyłącznie do przesyłania zgłoszeń. Przy ważności sms-a liczy się data odebrania go przez Polskie Radio

Zapraszamy do udziału w licytacjach.

zebrana kwota
0,00
Trwa licytacja
Section08
Section012