Choinki Jedynki 2023Wspierają akcję
Section01
Section04

Choinki jedynki 2023

Licytacje darów Przyjaciół Jedynki

łączna kwota
wszystkich licytacji XXII Akcji Choinki Jedynki
0,00

Każdego dnia Aukcji od poniedziałku do piątku (04 – 08.12.2023 rok) dwa razy dziennie : w godz. 9:00 – 11:52 oraz w godz.14:30-16:28 uczestnicy będą mogli wziąć udział w Licytacjach poprzez zadeklarowanie ceny oferowanej za dany przedmiot w danej Aukcji w jeden z dwóch sposobów:
a) telefonicznie w godzinach 9:00 - 11:51:59 oraz w godzinach 14:30-16:27:59 pod nr (+48) 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora) z zastrzeżeniem, że po godzinie 11.51.59 i po godz. 16.27.59 zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod przedmiotu, deklarowaną cenę za przedmiot, swoje imię i nazwisko (ewentualnie reprezentowaną osobę prawną), telefon kontaktowy. Cena wywoławcza każdego przedmiotu licytacji wynosi 500 zł.

b) za pośrednictwem wiadomości sms w godzinach 9:00 – 11:40 oraz w godzinach 14:30-16:10 wysyłając wiadomość pod nr sms 71 151 (koszt 1,23 zł z VAT), z zastrzeżeniem, że po godzinie 11:40.00 i po godzinie 16:10 zgłoszenia sms-owe nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod przedmiotu licytacji, deklarowaną cenę za przedmiot (np. A01 501 zł) . Cena wywoławcza każdego przedmiotu wynosi 500 zł. Kanał sms-owy służy tylko i wyłącznie do przesyłania zgłoszeń. Dla ustalenia ważności sms-a liczy się godzina/moment jego odbioru.

Zapraszamy do udziału w licytacjach.

łączna kwota
licytacji darów przyjaciół jedynki
126316,00
trwa licytacja
08.12.2023 godz. 09:00-11:52
wylicytowana kwota:
0,00
trwa licytacja
08.12.2023 godz. 14:30-16:28
wylicytowana kwota:
0,00
04.12.2023 godz. 9:00 – 11:52
zakończona
wylicytowana kwota:
0,00
04.12.2023 godz. 14:30-16:28
zakończona
wylicytowana kwota:
0,00
05.12.2023 godz. 9:00 – 11:52
zakończona
wylicytowana kwota:
0,00
05.12.2023 godz. 14:30-16:28
zakończona
wylicytowana kwota:
0,00
06.12.2023 godz. 09:00-11:52
wylicytowana kwota:
0,00
06.12.2023 godz. 14:30-16:28
wylicytowana kwota:
0,00
07.12.2023 godz. 09:00-11:52
wylicytowana kwota:
0,00
07.12.2023 godz. 14:30-16:28
wylicytowana kwota:
0,00
Section05
Section06
Section07
Section08
Section016
Section017