Section1
Bartek Deryło na Trójkowej scenie
Wszystkie Koncert Bartka Deryło w Trójce Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio