Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemnefot. Wikipedia, Darwinek, lic. CC

Tajne struktury państwa polskiego w czasie II wojny światowej, podlegające rządowi RP na uchodźstwie.

Początki konspiracji datuje się na 27 września 1939, kiedy w oblężonej Warszawie powołano tajną organizację wojskową Służbę Zwycięstwu Polski (SZP). W skład powołanej przy niej Głównej Rady Politycznej weszli przedstawiciele przedwojennych partii politycznych.

Z dniem 13 listopada 1939, rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, SZP zostaje rozwiązana i zastąpiona przez Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). 14 lutego 1942 roku ZWZ zostaje przekształcone w Armię Krajową (AK), której Komendantem Głównym został generał Stefan Rowecki.

W marcu 1945 r. NKWD dokonało aresztowania przywódców Polski Podziemnej (w tym członków Rady Jedności Narodowej), którzy po przewiezieniu do Moskwy zostali bezprawnie osądzeni (tzw. proces szesnastu).