Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

Akcja "Wisła"

Akcja Wisłafot. Wikipedia, lic. CC

Akcja przesiedleńcza i militarna skierowana przeciwko oddziałom Ukraińskiej Powstańczej Armii i ludności ukraińskiej. Przeprowadzona została w 1947.

W ramach akcji przesiedlono ponad 140 tysięcy osób, przede wszystkim Ukraińców, Łemków i Bojków z terenów Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny, na ziemie zachodnie. W akcji militarnej rozbito prawie 20 oddziałów UPA.

W 2007 prezydenci Polski i Ukrainy – Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko potępili akcję „Wisła”, jako sprzeczną z prawami człowieka.