Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Legenda Błękitnej Armii (III)

09.07.1967 00:00
  • Światowy apel hallerczyków z okazji 50 rocznicy powstania armii polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera w czasie I wojny światowej. Lektura fragmentu listu Henryka Jaworskiego z Lille, kroniki Związku Sokołów w Ameryce. Fragment archiwalnego nagrania przemówienia Ignacego Paderewskiego wygłoszonego na posiedzeniu Rady Narodowej w 194 Dodaj do playlisty
Światowy apel hallerczyków z okazji 50 rocznicy powstania armii polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera w czasie I wojny światowej. Lektura fragmentu listu Henryka Jaworskiego z Lille, kroniki Związku Sokołów w Ameryce. Fragment archiwalnego nagrania przemówienia Ignacego Paderewskiego wygłoszonego na posiedzeniu Rady Narodowej w 1940 roku w Paryżu. Fragment listu "Bajończyka" z Reklinghausen w Westfalii. Fragment archiwalnej wypowiedzi gen. J. Hallera. Ponadto głos zabierają: Franciszek Kędzia - działacz społeczny Polonii Francuskiej, hallerczyk-ochotnik; Witold Bogucki z Chicago - podchorąży Eskadry Kościuszkowskiej, później przedstawiciel Rady Polonii Amerykańskiej w Warszawie; płk. Henryk Apczyński - oficer Błękitnej Armii (częściowo lektura rękopisu); prof. Ignacy Wieniewski - polonista, romanista, żołnierz Błękitnej Armii; Józef Opieński - redaktor Rozgłośni Polskiej RWE, hallerczyk. Wypowiedź końcowa gen. J. Hallera. Redakcja: Halina Markowska; Tadeusz Nowakowski; Wacław Krajewski; Stefan Wysocki.