Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Nastroje 1983 roku w Hucie "Katowice"

22.12.1988 00:00
  • Rozmowa telefoniczna Ireny Lasoty - ze studia w Nowym Jorku z Ryszardem Błaszczykiem - członkiem Prezydium Komisji Krajowej Solidarności, który wyjechał z Polski w 1983 r. - na temat: nastrojów jakie panowały w owym czasie wśród górników na Górnym Śląsku, Dodaj do playlisty
Rozmowa telefoniczna Ireny Lasoty - ze studia w Nowym Jorku z Ryszardem Błaszczykiem - członkiem Prezydium Komisji Krajowej Solidarności, który wyjechał z Polski w 1983 r. - na temat: nastrojów jakie panowały w owym czasie wśród górników na Górnym Śląsku, ich reakcji na ogłoszoną amnestię; sytuacji w Hucie "Katowice".