Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama Historyczna - rok ważnych rocznic (1944-1984)

22.04.1984 00:00
  • Audycja w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego - przywołująca na pamięć wolnościowy zryw narodu w Kraju i na obczyźnie. W audycji m.in.: opisy z walk o Monte Cassino; fragm. przemówienia gen. Władysława Andersa - dowódcy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino (nagranie dokumentalne z archiwum dźwiękowego "Świadkowie historii); "Czy widziesz ten rząd biały Dodaj do playlisty
Audycja w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego - przywołująca na pamięć wolnościowy zryw narodu w Kraju i na obczyźnie. W audycji m.in.: opisy z walk o Monte Cassino; fragm. przemówienia gen. Władysława Andersa - dowódcy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino (nagranie dokumentalne z archiwum dźwiękowego "Świadkowie historii); "Czy widziesz ten rząd białych krzyży..." (śpiew); opisy walk Ak w Kraju; fragm. przemówienia Stanisława Mikołajczyka - premiera rządu RP w Londynie - na falach radia brytyjskiego, skierowane do Polaków - o rozpoczęciu operacji, która ma zgotować klęskę Trzeciej Rzeszy; fragm. wspomnień Jana Nowaka - emisariusza rządu Rzeczpospolitej w Londynie - o nastrojach w Ojczyźnie przed wybuchem Powstania; fragm. wspomnień Tadeusza Bora-Komorowskiego - dowódcy AK - o decyzji wybuchu Powstania; fragm. wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego - dowódcy Samodzielnej Brygady Spadochronowej; fragm. wspomnień gen. Stanisława Maczka. Muzyka.