Section1
Wojna balonowa
Wszystkie Gen. Władysław Anders trzyma w dłoni jeden z balonów gotowych do startu. Puszka balonu zawiera broszurę "Za kulisami bezpieki i partii". Rok 1955 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe