Section1
Radio Wolna Europa na celowniku propagandy PRL
Wszystkie "Klnie przez radio burżuj-stryj: "Wszystkie plany w Polsce rwij!" ("Chłopska droga", 1953 r.) Foto: źr. "Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa”, pod red. Andrzeja Duszy i Krzysztofa Dobreckiego