Section1
Papież młodych
Wszystkie Podczas pielgrzymki do Szwajcarii Jan Paweł II spotkał się z dziećmi i wiernymi przed budynkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szwajcaria, 1982 r. Foto: PAP/KEYSTONE