Section1
Jubileusz Piotra Mossa - 28 kwietnia 2019 roku
Wszystkie Koncert z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy Piotra Mossa. Hélène Tysman (fortepian), Krzysztof Gosztyła (recytator) Polska Orkiestra Radiowa, Michał Klauza (dyrygent). 28 kwietnia 2019 roku Foto: Dariusz Światłowski - SE Studio Photography