Section1
11 czerwca - Koncert
Wszystkie Long Long - tenor, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Michał Klauza - dyrygent. 11 czerwca 2021 roku Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego Foto: Wojciech Kusiński/PR