Section05

Wolne słowo - Wolna Europa

Następny odcinek audycji dnia 29.09.2020 o godzinie 19:01 Zobacz w ramówce
Section06
06'28 Rozmowa z Zofią Hertz - współpracownicą Jerzego Giedroycia - zrealizowana w 1961 roku
06'35 Zeznania Pawła Monata przed Podkomisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Senatu Amerykańskiego w Waszyngtonie
03'31 Zapis głosu Józefa Piłsudskiego, utrwalony na płycie w 1924 na rzecz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
03'43 Stefan Korboński o okolicznościach aresztowania i wywiezienia przez władze ZSRR w marcu '45 przywódców Polski Podziemnej - cz. 4
06'03 Stefan Korboński o okolicznościach aresztowania i wywiezienia przez władze ZSRR w marcu '45 przywódców Polski Podziemnej - cz. 3
05'10 Stefan Korboński o okolicznościach aresztowania i wywiezienia przez władze ZSRR w marcu '45 przywódców Polski Podziemnej - cz. 2
06'13 Mec. Stefan Korboński o okolicznościach aresztowania i wywiezienia przez władze sowieckie w marcu 1945 roku 16 przywódców Polski Podziemnej
04'43 Wywiad z Wacławem Grzybowskim, ostatnim przedwojennym ambasadorem Polski w Związku Radzieckim
02'40 Jan Lechoń w 1953 roku o natchnieniu poetyckim
06'06 Jacek Kaczmarski o poecie Marianie Hemarze - cz. 2.
Section07
O audycji

Cykl audycji poświęcony historii Radia Wolna Europa i pozostałych stacji nadających spoza żelaznej kurtyny.

Autorem programu jest dziennikarz, tłumacz, publicysta, działacz opozycji w czasach PRL, związany przez lata z Rozgłośnią Polską RWE – Andrzej Mietkowski.