Section05

W kontrapunkcie, czyli za i przeciw

Section06
Section07
O audycji

Audycja muzyczna Marcina Majchrowskiego i Piotra Matwiejczuka.

Sztuka jest subiektywna i rodzi subiektywne odczucia. Wrażenie wyniesione z obcowania z dziełem muzycznym i jego artystyczną kreacją często okazują się bardzo skrajne. Dlaczego jedna interpretacja nam się podoba, a innej nie akceptujemy? Dlaczego dany utwór muzyczny przypada nam do gustu, a inny nie? Co powoduje naszymi upodobaniami – przyzwyczajenia, szacunek dla autorytetu kompozytora albo wykonawcy, siła tradycji lub konwenansu, czy może zupełnie inne uwarunkowania? Czy można odnaleźć wzorcowe interpretacje, a inne uznać za chybione? Pole do dyskusji jest niezwykle szerokie, a jej wynik zależy od argumentacji. Takich argumentów "za" albo "przeciw" chcemy szukać. Będziemy dochodzić do estetycznego porozumienia albo rozstawać się, pozostając przy własnym zdaniu; przeciwstawiać sobie skrajne zjawiska albo dopowiadać i uzupełniać własny punkt widzenia. W audycji sięgać będziemy do historii fonografii i do najnowszych wizji interpretacyjnych, bronić artystycznego punktu widzenia sprzed lat lub detronizować go zjawiskami bardzo świeżymi. Do rozmów o dziełach muzycznych i ich wykonaniach pragniemy zaprosić też autorytety (instrumentalistów, dyrygentów, muzykologów, krytyków muzycznych) oraz Słuchaczy.

Marcin Majchrowski i Piotr Matwiejczuk

Prowadzący