Section05

200 kantat J.S. Bacha

Section06
Section07
O audycji

Profesor Mirosław Perz omawia kantaty Jana Sebastiana Bacha zgodnie z porządkiem roku liturgicznego; każda z nich odpowiada danej niedzieli lub świętu.

Profesor Perz opowiada o kontekście historycznym, a przede wszystkim religijnym i liturgicznym, przytacza stosowane czytania, przedstawia własne tłumaczenia tekstów, interpretuje symbolikę zawartą w dziełach Bacha. W audycji wykorzystuje przede wszystkim nagrania, których dokonał Masaaki Suzuki ze swoim Bach Collegium Japan oraz plejadą europejskich i japońskich solistów śpiewaków.

Prowadzący