Section05

Na dachu świata

Section06
Section07
O audycji

"Na dachu świata" to audycja przedstawiająca zjawiska kulturowe i społeczne w ujęciu archiwalnym i reporterskim

Audycja pokazuje, co odróżnia, a co zbliża narody i kultury.

Prowadzący