Section1
Rozmowa o wyborach 1989 r.
Wszystkie Prof. Janusz Reykowski i dr Ryszard Bugaj Foto: fot. Grzegorz Śledź/PR2