Section1
W tyglu kultury: Ferdynand Goetel
Wszystkie Doktor Magdelana Gawin, profesor Rafał Habielski, profesor Włodzimierz Bolecki Foto: Grzegorz Śledź / PR2