Section1
Nieodzowność konserwatyzmu. Spuścizna Tomasza Merty
Wszystkie Mateusz Matyszkowicz, Barbara Schabowska, Jan Ołdakowski, Agata Szczęśniak, Piotr Kieżun i Dariusz Gawin Foto: Grzegorz Śledź/PR2