Section1
Miłosne życie Einsteina - dyskusja
Wszystkie dr Krzysztof Rejmer Foto: Grzegorz Śledź/PR2