Section1
Białoruskie śpiewaczki, bohaterki płyty: "Białoruś. Śpiewy obrzędowe. Śpiewy z kołchozów"
Wszystkie Śpiewaczki ze wsi Olmany, 2012 Foto: zdjęcie dzięki uprzejmości Andrzeja Bieńkowskiego