Section1
Światło w nauce, światło w kulturze
Wszystkie prof. Tomasz R. Woliński Foto: Grzegorz Sledź/PR2