Section1
"Historie alternatywne": Baczyński
Wszystkie Barbara Schabowska, Mateusz Matyszkowicz, Dariusz Gawin, Łukasz Orbitowski, Marcin Sendecki Foto: Grzegorz Śledź/PR2