Section1
Dynastia Sowów. Koncert w Dwójce
Wszystkie Muzycy z kapeli "Młoda Harta", kontynuującej muzyczny dorobek ludowej kapeli Sowów. Foto: Grzegorz Śledź/PR2