Section1
Powstanie Warszawskie oczami świadków
Wszystkie Halina Stańczak-Kryska Foto: Dariusz Adamski