Section1
Lutoslawski Youth Orchestra. Koncert galowy
Wszystkie Jakub Jakowicz Foto: Grzegorz Śledź/PR2