Section1
Wielkie Splendory 2015
Wszystkie Elżbieta Kępińska otrzymała Wielkiego Splendora za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce Foto: Grzegorz Śledź/PR2