Section1
Czajkowski przed Płytowym Trybunałem Dwójki!
Wszystkie Agata Szymczewska, Jacek Hawryluk i Kacper Miklaszewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2