Section1
Kopernikański "Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego"
Wszystkie prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk Foto: Grzegorz Śledź/PR2