Section1
Operowy Mozart przed Płytowym Trybunałem Dwójki
Wszystkie Piotr Kamiński, Jacek Harywluk, prof. Ewa Łętowska i Dorota Kozińska Foto: Grzegorz Śledź/PR2