Section1
Rozmowa o tym, za co kochamy jazz
Wszystkie Włodek Pawlik i Tomasz Szachowski Foto: Grzegorz Śledź/PR2